INDIVIDUELE CARRIÈREADVISERING

word wie je bent

Friedrich nietsche

Carrièreadvisering is gericht op het formuleren van concrete, mogelijke carrièrestappen.
Samen met de kandidaat probeer ik een antwoord te krijgen op vragen als: wat drijft je?; waarom wil je veranderen?; wat laat je los?; wat win je?; en zijn er kansen binnen de eigen organisatie of ga je elders kijken? Daarnaast kijken we naar belangstelling en sterktes en zwaktes van de kandidaat.

Voor wie en waarom?

Voor individuele medewerkers en organisaties die behoefte hebben aan een carrièreadvies. Soms hebben organisaties weinig zicht op kwaliteiten en behoeften van hun medewerkers. Een organisatie kan een aanvraag doen voor bepaalde (functie) groepen medewerkers, als onderdeel van het loopbaanbeleid of ad hoc. De redenen zijn divers: behoefte aan flexibele medewerkers, verandering, nieuwe inspiratie of het vervallen van een functie.

Aanpak

Vooraf bepalen we in overleg met de organisatie en de medewerker, de doelstelling van het carrièreadviestraject. De capaciteiten en de wensen van de kandidaat staan centraal. Ik ondersteun kandidaten bij: inzicht krijgen in drijfveren, ambities, motivatie, capaciteiten en carrièrewensen. Daarbij maak ik gebruik van gecertificeerde loopbaaninstrumenten.
De duur van een carrièreadviestraject is meestal vijf gesprekken. Dit traject kunnen we aanvullen  met een ontwikkelassessment waarbij capaciteitenniveau en persoonlijkheid aan drijfveren en keuzen worden getoetst.

Resultaat

De medewerker krijgt beter inzicht in het huidig functioneren, gelet op persoonlijkheid, ambitie en motivatie. Op basis daarvan maakt hij bewuste keuzes voor nu en later, in huidige en toekomstige functies.

De organisatie krijgt inzicht in wat de medewerker op dit moment te bieden heeft en in wat zij de medewerker eventueel kan bieden op het gebied van opleiding of persoonlijke ontwikkeling.