Maatwerk

Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Antoine de saint-Exuperie

Zowel voor individuele trajecten als voor groepstrajecten of trainingen lever ik graag maatwerk. Vanuit mijn jarenlange praktijk heb ik een groot netwerk van opdrachtgevers. Dit netwerk zet ik in voor kandidaten.

Bij reorganisaties denk ik mee over Loopbaanbeleid of Leiderschap, Talent Management, Ouderenbeleid of werken aan een lerende organisatie.

Graag ga ik in gesprek om de vragen en behoeftes binnen uw organisatie te verkennen en te bepalen hoe ik u hierbij kan ondersteunen.

Voorbeeld 1

Enige jaren geleden werd ik door een grote onderwijsorganisatie gevraagd 25 managers te begeleiden naar nieuw werk binnen of buiten de organisatie. Door fusies en reorganisaties waren deze mensen boventallig geworden. We zijn gestart met gesprekken over de reden van boventalligheid met de voorzitter van de raad van bestuur, de verantwoordelijke directeur en de kandidaat. Dit was de basis voor 25 individuele trajecten, variërend van één of twee gesprekken tot langere trajecten.
Binnen een jaar hadden alle managers een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Detacheringen en tijdelijke plaatsingen waren daar soms aan vooraf gegaan. Ik heb deze begeleiding in nauwe samenwerking met de organisatie gedaan.

Voorbeeld 2

In 2010-2011 begeleidde ik als projectleider en uitvoerder een omvangrijk Management Development-traject voor een ziekenhuis. Dit traject startte met een tweedaagse voor het Management Team (bestuurder en bedrijfskundig managers). Daar kwam uit dat er weinig zicht was op de kwaliteiten, talenten en behoeften van een groep van 50 leidinggevenden op de lagere besturingsniveaus. We hebben zo’n 45 leidinggevenden een ontwikkelingsassessment van een dag laten doorlopen. Het assessment hebben we zelf ontwikkeld en uitgevoerd. De uitkomsten daaruit en de uitkomsten uit de eerdere MT dagen hebben geresulteerd in een MD-programma van tien losse dagen. Dit programma heb ik samen met twee collega’s ontwikkeld en uitgevoerd voor de groep van 50 leidinggevenden. Na afloop was de organisatie niet alleen tevreden met de inhoudelijke resultaten, het management was door het gezamenlijke programma een gemeenschap geworden waardoor men elkaar veel makkelijker kon aanspreken én steunen.