STRESS & BURN-OUT COACHING

als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Albert Einstein
CSR centrum

Voor veel mensen staat de ‘veiligheid’ van baan en inkomen op de tocht. Werkdruk is vaak hoog. Ook in de privésituatie van medewerkers kan de druk hoog zijn. De balans tussen werk en privé is vaak kwetsbaar. Het is dan belangrijk ‘stil te staan’ bij jezelf en de situatie om de balans te hervinden.

Voor wie en waarom?

Voor iedere individuele medewerker die, door omstandigheden, het gevoel heeft geleefd te worden in plaats van te leven.

Voor iedere organisatie die ziet dat voorheen energieke medewerkers niet meer zo goed functioneren en daar tijdig in wil investeren.

Voor publieke organisaties waar soms heftige contacten tussen bewoners, cliënten, hun familie, leerlingen etc. plaatsvinden die uitputtend kunnen zijn voor de medewerkers.

Aanpak

Vooraf maak ik in overleg met de organisatie en de kandidaat afspraken over het doel van de gesprekken, de aanpak, het aantal gesprekken, de beoogde resultaten en de wijze van evaluatie. Hierbij maak ik gebruik van de Chronic Stress Reversal (CSR) methode; gecertificeerde testen, vragenlijsten en methodes die ontwikkeld zijn door het CSR centrum.

Resultaat

De kandidaat komt letterlijk op verhaal, heeft zijn balans hervonden en gebeurtenissen een plaats gegeven.