Toekomst in Zicht

het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd

Soren kiergegaard

Nederland telt meer dan 600.000 medewerkers tussen de 60 en 67 jaar. Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers is een belangrijk onderwerp op de HR agenda en een grote uitdaging van elke werkgever. Belangrijk voor werkgever en medewerker is tijdig te weten wat de medewerkers willen; hetzelfde of ander werk doen? Minder werken of eerder stoppen? Doorgaan tot de AOW-gerechtigde leeftijd en misschien daarna doorwerken?

Voor wie en waarom?

Het Toekomst In Zicht (TIZ) programma is gericht op medewerkers vanaf 60 jaar en legt de basis voor een gelukkige en energieke laatste arbeidsfase.

Bekijk de website: www.tiz.nl

Aanpak

Via het invullen van een aantal online vragenlijsten en tests wordt een profiel gegenereerd dat de waarden, interesses en voorkeuren in de 24 uurs-persoon toont. Over dit profiel ga ik met de medewerker in gesprek.

Resultaat

De medewerker is gemotiveerd en goed voorbereid om het gesprek aan te gaan met zijn leidinggevende. Hij heeft richting bepaald voor de invulling van een nieuwe levensfase; die van zijn pensioen. TIZ draagt zo bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de laatste arbeidsfase.