Coaching

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Johan Cruijff

Coaching is een krachtige manier om ontwikkeling bij mensen te stimuleren. Het is gericht op inzicht in het eigen gedrag, en het effect daarvan op de persoon zelf en zijn omgeving. Als coach luister ik, stel ik kritische vragen en zoek ik samen met de kandidaat naar concrete oplossingen. Daarbij verlies ik eventuele organisatiedoelen niet uit het oog.

Voor wie en waarom?

De behoefte aan coaching kan ontstaan bij de start in een nieuwe functie, of voor het (opnieuw) opdoen van inspiratie.

Aanpak

Vooraf maak ik in overleg met de organisatie en de kandidaat afspraken over het doel van de coaching, het aantal gesprekken, de beoogde resultaten en de wijze van evaluatie. Coaching is altijd maatwerk. Een coachingstraject wordt afgesproken voor vijf of tien gesprekken.

Mijn coaching is gericht op het versterken van bestaande kwaliteiten en talenten, leren omgaan met belemmeringen en valkuilen, verkennen van nieuwe mogelijkheden en oefenen met ander gedrag.

Resultaat

Als coach streef ik ernaar de kandidaat bewuster te maken van zichzelf en van zijn handelen. Door kritische analyse en op zoek te gaan naar gedragsalternatieven leert de kandidaat op verschillende manieren naar situaties te kijken en daarop te reageren. De gesprekken met de coach stimuleren de kandidaat verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en het eigen leerproces.